اولین شهید مولودی خوان و دف نواز

شهادت مسئول سابق بسیج مداحان شهرستان سروآباد

مولودی خوان و دف نواز شهید ارکان قدیمی

دربامداد روز شنبه 23 تیر یکی از تیم های ضد انقلاب به روستای گوشخانی از توابع شهرستان سروآباد رفته وبه منزل مسئول سابق بسیج مداحان شهرستان سروآباد که یکی از طلبه ها و مولودی خوانان و دف نوازان بودند مراجعه وایشان را با ضرب گلوله در حضور همسر و فرزند 5 ساله اش به شهادت رساندند.

روحش شاد،یادش گرامی و راهش پر رهرو باد.