شهید ابراهیم داوودخانی

مداح شهید ابراهیم داوود خانی

بسیج مداحان: شهدای مداحان استان کردستان

به گزارش خبرنگار بسیج مداحان،مداح شهید ابراهیم داوودخانی