مداح شهید حسن ده ده جانی

بسیج مداحان: شهدای مداح

به گزارش خبرنگار بسیج مداحان،عکس/مداح شهید حسن ده ده جانی