شهید قاسمعلی رستمی

مداح شهید قاسمعلی رستمی

بسیج مداحان: مداح شهید قاسمعلی رستمی

به گزارش خبرنگار بسیج مداحان،عکس/ مداح شهید قاسمعلی رستمی