تهیه نرم افزار

تهیه نرم افزار شهدای مداح استان کردستان

بسیج مداحان: شهدای مداح استان کردستان

به گزارش خبرنگار سازمان بسیج مداحان استان کردستان:یازده نفر از شهدا ی مداح استان شناسایی و پس از ارتباط  با خانواده ایشان، اسناد و مدارک مربوط به شهدا را جمع آوری و در قالب یک حلقه dvd نرم افزاری تهیه و تدوین شده است.

محسن یوسفی افزود: درحال تهیه و تدوین اپلیکیشن شهدای مداح کردستان در قالب اندروید هستیم که در ماه مبارک رمضان رو نمایی خواهد شد که اسامی شهدای مداح به این ترتیب  میباشد,شهید محمود امان الهی/شهید یوسف افشاریان/شهید جواد کاکه جانی/شهید محمدرضا علیشاهی/شهید جواد منتشلو/شهید ابراهیم داوود خانی/شهید محمد جواد ده ده جانی/شهید محمدصادق احمدی/شهید حسین آقایی/شهید قاسمعلی رستمی/شهید حسن ده ده جانی.