مداح شهید محمدرضا علیشاهی

مداح شهید محمد رضا علیشاهی

بسیج مداحان: سازمان بسیج مداحان استان کردستان

به گزارش خبرنگار بسیج مداحان،