مداح شهید

مداح شهید محمد جواد دده جانی

بسیج مداحان: سازمان بسیج مداحان استان کردستان

به گزارش خبرنگار بسیج مداحان،