2018/03/11 - 14:04
بسیج مداحان: سازمان بسیج مداحان استان کردستان
2017/12/28 - 11:35
صدور بیانیه 9 دی توسط مداحان استان کردستان
2017/12/16 - 09:51
جمع آوری آثار مداحان شاخص استان کردستان و تهیه نرم افزار اندروید
2017/12/16 - 08:48
جمع آوری آثار شهدای مداح استان کردستان و تهیه نرم افزار
2017/11/25 - 08:17
آثار شهدای مداح رونمایی شد

صفحات