1396/12/20 - 14:04
بسیج مداحان: سازمان بسیج مداحان استان کردستان
1396/10/07 - 11:35
صدور بیانیه 9 دی توسط مداحان استان کردستان
1396/09/25 - 09:51
جمع آوری آثار مداحان شاخص استان کردستان و تهیه نرم افزار اندروید
1396/09/25 - 08:48
جمع آوری آثار شهدای مداح استان کردستان و تهیه نرم افزار
1396/09/04 - 08:17
آثار شهدای مداح رونمایی شد

صفحات